Artyści

  • 1

    Energia odnawialna w sztuce

    Energia pochodząca z OŹE (Odnawialnych Źródeł Energii) jest tematem kontrowersyjnym. Z jednej strony wskazuje się na destrukcyjne działania paliw kopalnych na nasze środowisko oraz fakt, iż kiedyś się one wyczerpią, z drugiej jednak strony wiele osób przypomina i podkreśla, że tzw. czysta energia nadal jest nieopłacalna, a sposoby jej pozyskiwania i [...] Czytaj całość »